برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۸

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان

فرش ماشینی گردویی

رنگ گردویی نرکیب زرگ زرد و سفید است و مقداری گرم تر از رنگ بادامی است.

فرش ماشینی رنگ گردویی به زنان احساس قدرت می دهد و احساس آرامش و دور شدن از استرس را القا می کند.

گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و  فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ گردویی را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

کد فرش : 101705
کد فرش : 101706
کد فرش : 1017011
کد فرش : 1017014
کد فرش : 1017018
کد فرش : 1017019
کد فرش : 1017022
کد فرش : 1017023
کد فرش : 1017024
کد فرش : 1017026
کد فرش : 1017030
کد فرش : 106703
کد فرش : 1067014
کد فرش : 1077035
کد فرش : 10101020
کد فرش : 106502
کد فرش : 106509
کد فرش : 1065010
کد فرش : 10121504
کد فرش : 101215014
کد فرش : G13709
کد فرش : G137024
کد فرش : 10167048
کد فرش : 10167050
کد فرش : 10167055
کد فرش : 101670119

فرش 700 شانه طرح آرمینا

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670123
کد فرش : 101670126

فرش 700 شانه طرح الیزه

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670128

فرش 700 شانه طرح الیسا

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670129

فرش 700 شانه طرح اهورا

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670130

فرش 700 شانه طرح آیدا

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670131

فرش 700 شانه طرح پریماه

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670137

فرش 700 شانه طرح چیچک

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670138

فرش 700 شانه مناسب طرح سینا

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670143

قیمت فرش 700 شانه طرح شهیاد

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670144

فرش طرح کهکشان 700 شانه

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670147

خرید فرش 700 شانه طرح گلسا

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670149

عکس فرش 700 شانه طرح گلناز

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670150

فرش 700 شانه طرح گوهر

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670151
کد فرش : 101670154

فرش 700 شانه جدید طرح هلن

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670161

فرش 700 شانه طرح آرتین

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670164
کد فرش : 101670167

فرش 700 شانه طرح نسترن

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670212

فرش 700 شانه جدید طرح نایین

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670211
کد فرش : 101670198

فرش 700 شانه طرح سارینا

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670189

فرش 700 شانه طرح حوض نقره

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670185
کد فرش : 10161047
کد فرش : 10161046
کد فرش : 10161045
کد فرش : 10161039
کد فرش : 10161042
کد فرش : 10161043
کد فرش : 1016120109
کد فرش : 10165012
کد فرش : 10165013
کد فرش : 10165014

طرح پرفروش فرش طرح 700 شانه

(جدید) 13500000 ریال

کد فرش : 10165015

عکس فرش ماشینی طرح 700 شانه

(جدید) 13500000 ریال

کد فرش : 10165017

مدل پرفروش فرش طرح 700 شانه

(جدید) 13500000 ریال

کد فرش : 10165021

فرش طرح 700 شانه با کیفیت

(جدید) 13500000 ریال

کد فرش : 10165022
کد فرش : 10165029
کد فرش : 10165030
کد فرش : 10165035
کد فرش : 10165039

فرش ارزان طرح 700 شانه

(جدید) 13500000 ریال

کد فرش : 10165042
کد فرش : 10165049

فرش سجاده ای کاشان

(جدید) 1700000 ریال

کد فرش : S101310

فرش سجاده ای مسجدی

(جدید) 1700000 ریال

کد فرش : S10139

فرش سجاده ای نمازخانه

(جدید) 1700000 ریال

کد فرش : S10137
کد فرش : 10175053
کد فرش : 10175054
کد فرش : 10175057
کد فرش : 10175059
کد فرش : 10175060
کد فرش : 10175061
کد فرش : 10175062
کد فرش : 10175063
کد فرش : 102170250
کد فرش : 102170246
کد فرش : 102170227
کد فرش : 10175064
کد فرش : 10175063
کد فرش : 10175062
کد فرش : 10175061
کد فرش : 10175060
کد فرش : 10175058
کد فرش : 10175055
کد فرش : 10175054
کد فرش : 10175070
کد فرش : 10175053
کد فرش : 10270267
کد فرش : 10270270

فرش 700 شانه طرح هیوا

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017071

فرش 700 شانه طرح نیلوفر

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017070

فرش 700 شانه طرح گلخونه

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017067

فرش 700 شانه طرح شاهان

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017063

فرش 700 شانه طرح آیدا

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017062

فرش 700 شانه طرح اصفهان

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017060

فرش 700 شانه طرح آذین

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017057

فرش 700 شانه طرح ارغوان

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017058
کد فرش : 102170285
کد فرش : 102170298
کد فرش : 102170302
کد فرش : 102170306
کد فرش : H10211067
مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه