برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۸

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان

فرش ماشینی آبی کاربنی

رنگ آبی کاربنی که رنگ آبی تیره تری می باشد خواص زیادی از جمله آرام کننده و تسکین دهنده و صلح طلب است.

فرش ماشینی رنگ آبی کاربنی در دکوراسیون احساس بهداشت، طراوت، خنکی و پاکی را القا می کند و بیش از رنگ های دیگر موجب آرامش می شود.

گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و  فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ آبی کاربنی را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

کد فرش : 1087046
کد فرش : 1087044
کد فرش : 1087041
کد فرش : 1087039
کد فرش : 10101021
کد فرش : 10101026
کد فرش : H101012044

فرش 700 شانه طرح آذرنوش

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670163
کد فرش : 101670167

فرش 700 شانه طرح نسترن

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670212

فرش 700 شانه جدید طرح نایین

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670211
کد فرش : 101670203

فرش 700 شانه طرح لوکس

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670202
کد فرش : 101670198

خرید فرش 700 شانه طرح شهیاد

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670195
کد فرش : 101670170

فرش 700 شانه طرح شبنم

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670192
کد فرش : 101670173

فرش 700 شانه طرح باغ معلق

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670178

فرش 700 شانه طرح بهشت

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670183

فرش 700 شانه طرح حوض نقره

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670185

فرش 700 شانه طرح پانیذ

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 101670184
کد فرش : 10161045
کد فرش : G101351
کد فرش : H1016120111
کد فرش : H1016120109
کد فرش : H1016120108
کد فرش : H1016120103
کد فرش : H101612098
کد فرش : H101612097
کد فرش : H101612094
کد فرش : H101612085
کد فرش : H101612051
کد فرش : H101612056
کد فرش : H101612058
کد فرش : H101612066
کد فرش : H101612068
کد فرش : H101612070
کد فرش : H1019120114
کد فرش : H1019120121
کد فرش : H1019120120
کد فرش : H1019120119
کد فرش : H1019120117
کد فرش : H1019120115
کد فرش : 102070245
کد فرش : 102070240
کد فرش : 102070239
کد فرش : 102070235

فرش 700 شانه کاشان طرح نیلا

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 102070251
کد فرش : 102070252
کد فرش : 102070253
کد فرش : H1021120134
کد فرش : H1021120176
کد فرش : H1021120174
کد فرش : H1021120153
کد فرش : H1021120169
کد فرش : H1021120155
کد فرش : H1021120156
کد فرش : H1021120158
کد فرش : H1021120162
کد فرش : 102070280

فرش 700 شانه کاشان طرح نگین

(جدید) 14000000 ریال

کد فرش : 102070278
کد فرش : 102070276

فرش 700 شانه طرح هیوا

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017071

فرش 700 شانه طرح نیلوفر

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017070

فرش 700 شانه طرح شاهان

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017063

فرش 700 شانه طرح افشان آیدا

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017061

فرش 700 شانه طرح اصفهان

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017060

فرش 700 شانه طرح آذین

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017057

فرش 700 شانه طرح ارغوان

(جدید) 15500000 ریال

کد فرش : 1017058
کد فرش : H1021120213
کد فرش : H1021120210
کد فرش : H1021120208
کد فرش : H1021120207
کد فرش : H1021120204
کد فرش : H1021120203
کد فرش : H1021120201
کد فرش : H1021120231
کد فرش : H1021120227
کد فرش : H1021120225
کد فرش : H1021120218
مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه