برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : پنجشنبه ۹۹/۱۲/۷

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان

فرش ماشینی فیروزه ای

رنگ آبی فیروزه ای سردتر از رنگ سبز است و لذا آرامشی که ایجاد می کند دارای سکون بیشتری می باشد.

فرش ماشینی رنگ آبی فیروزه ای در دکوراسیون شما احساس آرامش فکری و ذهنی ایجاد می کند و به پیشرفت و تسهیل رشد معنوی انسان کمک شایان توجهی می کند.

گروه تجاری فرش کاشان تمامی مجموعه فرش ماشینی هفتصد شانه کاشان و فرش ماشینی هزار شانه کاشان و فرش ماشینی 1200 شانه کاشان و  فرش ماشینی 1500 شانه کاشان و فرش ماشینی پانصد شانه کاشان و فرش ماشینی طرح هفتصد شانه کاشان به رنگ آبی فیروزه ای را در ابعاد و تراکم های مختلف ارائه نموده است.

کد فرش : 1087046
کد فرش : 1087045
کد فرش : 1087044
کد فرش : 1087041
کد فرش : 1087040
کد فرش : 1077035
کد فرش : 1081015
کد فرش : 1081012
کد فرش : 10812047
کد فرش : 10812045
کد فرش : 10812062
کد فرش : 10812050
کد فرش : 10812050
کد فرش : 10121507
کد فرش : 101215016
کد فرش : 1077072
کد فرش : 10812046
کد فرش : 10175054
کد فرش : 10175060
کد فرش : 10175063
کد فرش : 10175064
کد فرش : 10175061
کد فرش : 10175055
مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه